huldiging jubelarissen

 

 

 

Het “Rhedens Fanfare Corps” huldigt jubilarissen in de openlucht

 

265 jaar lidmaatschap gehuldigd!

Door de corona maatregelen zag de vrijwilligersmiddag van het “Rhedens Fanfare Corps” er anders uit dan voorgaande jaren. Men was uitgeweken naar de parkeerplaats achter Partycentrum “Ons Huis” om zo de anderhalve meter maatregel in acht te nemen. In deze tijd waarin velen zeggen er kan niets; toch een voorbeeld hoe het in deze tijd wel kan

Op deze vrijwilligersmiddag werden ook de jubilarissen gehuldigd. Liefst 6  jubilarissen viel deze middag de eer te beurt, en werden door voorzitter Anne Bruger gehuldigd.  Met voor eenieder een kort persoonlijk woord kregen de volgende personen hun speldje dit keer niet opgespeld maar aangereikt met daarbij een mooie oorkonde en natuurlijk een bloemetje, alles met in acht nemen van de anderhalve meter regel.

25 Jaar: Jessica Heuvingh, 30 jaar: Eddy Liet (niet aanwezig) 35 jaar: Wil van Zummeren, 40 jaar: Jannette Grotenbreg, Natasja Peters en Martin Vlaswinkel. 55 jaar: Ere-lid Hans van Wijk.

Na het spelen van een leuke quiz was er een lekker buffet, prima verzorgd door het team van Partycentrum “Ons Huis” als dank aan alle vrijwilligers.